MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Bi' Düşünelim | Ömer Türker

10 Video Bulunuyor

MyMecra’da yepyeni bir program başlıyor: "Ömer Türker ile Bi' Düşünelim" İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor.

 • İslam’da Hiyerarşi Var mıdır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam’da Hiyerarşi Var mıdır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Özgürlük ve Eşitlik" kavramları üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Aslında günümüzde genel olarak özgürlük ve eşitlik idealinin hakim olduğu demokratik toplumlarda yaşıyoruz. Demokratik toplumların çok eskiden beri ideali bu; özgürlük ve eşitlik. Bu özgürlük ve eşitliği çok değişik şekillerde açıklayabiliriz ama ikisinde de ilk bakışta anlaşılan ve ortalama muhayyileyi belirleyen bir tarafı var. İnsanlar arasında olabildiğince hiyerarşinin gevşetildiği, kimi bakımlardan ortadan kaldırıldığı bir eşitlik. Bunun sonuçlarını içinde yaşadığımız toplumlarda görüyoruz. Eşitlik idealinin aynı zamanda klasik dönemde toplumlarda hakim olan hiyerarşik yapılanmayı bozduğunu, yerine bir takım yeni unsurları koyduğunu ve eski ilişki düzenin bozulduğunu kendimiz müşahede ediyoruz ilişkilerimizde... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Mutsuzluğun Esasında Neler Vardır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Mutsuzluğun Esasında Neler Vardır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Beklentiler" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Hayatı yönlendiren iki tane dinamik var. Birincisi beklentilerimiz. İnsan olarak hayattan beklentilerimiz var. Kendimizden eşimizden çocuklarımızdan etrafımızdakilerden içinde yaşadığımız toplumdan. Genel olarak beklentilerimiz var ve bu beklentiler bizi ayakta tutan temel unsurlar. Bu beklentiler olmadan insan var olamıyor. İkincisi de bu beklentilerin ne kadarını karşılayabileceğimizi, ne kadar beklentileri gerçekleştirebiliriz bunu tartmamıza imkan veren olanaklarımız, şartlarımız var. Hayat aslında bu şartlar ve beklentiler arasındaki gerilimden oluşuyor... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • İnsan Kendisine Nasıl Yabancılaşır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İnsan Kendisine Nasıl Yabancılaşır? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Bireyselleşme" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Bireyselleşme birkaç anlamda kullanılan bir tabir. Önce isterseniz orayı bir netleştirelim. Bu söylediğimiz bağlamda bireyselleşme daha ziyade kişinin sosyal hayatından, sosyal bağlantılarından, irtibatlarından yalıtılması anlamında kullanılıyor. Kendi halinde kalması, bir tür yalnızlaşması anlamında kullanılıyor. Bireysellik normalde Batı medeniyetinin yani Modern dönemin bir ideali aynı zamanda. Şu anlamda ideali. Kişinin bir baskı altında kalmadan yahut birisinin manevi baskısı altında kalmadan kendi başına hayatını idame ettirebilir ve kararlarını verebilir bir konuma gelebilmesi. Modern dönem bu anlamda bireyler yetiştirmeyi de idealize eden bir dönem... Devamı Videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Din Elden Nasıl Gider? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Din Elden Nasıl Gider? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Modern Çağ'da İnançların Durumu" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Son birkaç yüzyılda yani 200-250 yılda dünyadaki büyük dönüşüm, büyük hadise sadece bizde değil, evrensel seviyede bakacak olursak sadece Müslümanlar için değil diğer diğer din mensupları için de böyle birtakım endişeler de doğurdu. Din elden gidiyor söylemi doğurdu. Aslında önce bunun nasıl ortaya çıktığını söyleyelim. Niye böyle bir cümle ortaya çıktı? Hatta böyle bir cümlenin ortaya çıkmaması için gerekçeler de var. İsterseniz oradan başlayalım. Normal şartlarda modern dönemde şehirleşme oranı çok fazlalaştı klasik dünyaya nispetle... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Bilgiye Direnmek Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Bilgiye Direnmek Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Modern Çağ'da Bilgi, Bilim ve Teknoloji" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Bizim temel problemlerimizden bir tanesi kendi medeniyetimiz ve geleneğimizde ortaya çıkan problem. Aslında büyük dönemsel değişimlerde yani bilgi hacminin değişimiyle birlikte ortaya çıkan pek çok problem oluyor. Oraya çıkan problemlerden bir tanesi ve büyük olanı aslında yeni bilgi hacmini kazanmadıkça insanın içinde bulunduğu çağda aydınlanmış bir zihin haline gelememesi. Fakat yeni bilgi hacmini kazanmak çok belirsiz bir söz. Batı medeniyetinin sorunsallaştırdığı alanlardan bahsediyoruz ya onlardan birisine işaret etmek istiyorum... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Modern Çağın Sorunları Nelerdir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Modern Çağın Sorunları Nelerdir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Modern Çağın Sorunları" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Modern Çağ'ın aslında pek çok problemi var işin doğrusu. Pek çok probleminin olmasının sebebi şu. Modernlilik hayatın bir kesitinde dönüşüm değil. Yani Modern Dünya dediğimiz şey diyelim ki insan hayatının çok değişik vecheleri var. İnsanın ahlaki tercihlerinden bahsedebiliyoruz, hukuki düzeninden bahsedebiliyoruz, iktisadi düzeninden bahsedebiliyoruz, siyasi düzeninden bahsedebiliyoruz. İnsanlar hayatta pek çok organizasyonlar gerçekleştirebiliyorlar. Ustalıklar var, kullandığımız aletler var, dünyaya bakışımız var. Mesela nasıl bir evrende yaşıyoruz bununla ilgili açıklamalarımız var. O kadar çok vechesi var ki hayatın, Klasik Dönem ve Modern Dönem arasındaki fark bunların topluca yön değiştirmesi farkı. Topluca gerçekten büyük bir dönüşümün olduğu evreden bahsediyoruz Modern Çağ derken... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hüsn-ü Zan Aslında Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Hüsn-ü Zan Aslında Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Hüsn-ü zan ve Sû-i zan" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Bizim hem gündelik dilimizde hem de genel olarak İslam ilimlerinin, dini ilimlerin dilinde esaslı kavramlardan bir tanesi yani bu şeri dilde esaslı ifadelerden kavramlardan bir tanesi zanna eklediğimiz iyilik ve kötülük sıfatları. Yani hüsn-ü zan kavramı ya da sû-i zan kavramı. Şimdi burada bir şeyin farkında varmamız gerekiyor. Biz hüsn-ü zan ve sû-i zandan derken aslında bilgiden değil zandan bahsediyoruz önce. Zan derken emin olmadığımız bir şeyden bahsediyoruz. O her ne hakkındaysa, konusu her neyse onun hakkında zihnimizde kesin bir bilgi yok. Çünkü kesin bilginin olduğu yerde bilgi iyilik ve kötülükle nitelenmez... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Toplumsal Ahlak Nasıl Oluşur? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Toplumsal Ahlak Nasıl Oluşur? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "Ahlak" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Ahlak kelimesi aslında Arapça'da çoğul bir kelime. Hulk manasına gelen kelimenin çoğulu. İlginç bir şekilde insan melekelerinin, insanın kazandığı iyilik ya da kötülük meleklerinin toplamının ismi olarak kullanılmış. Bu Yunanca'da da ahlak anlamına gelen etik kelimesi böyle, Latince'de de ahlak anlamına gelen more kelimesi böyle. Bunlar çoğul oldukları halde tek bir şeyin, tek bir durumun, insanın ahlaklı olmasının ismi olarak kullanılmışlar. Bunun bir anlamı var tabi. O anlam şu... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Bilmenin 3 İdraki Nelerdir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  Bilmenin 3 İdraki Nelerdir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, bu bölümde "İlme'l-yakîn, Ayne'l-yakîn, Hakka'l-yakîn" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: İslam gelenekleri içerisinde mutasavvıfların sıklıkla dile getirdiği bir cümle vardır. İlme'l-yakîn, Ayne'l-yakîn, Hakka'l-yakîn. Mutasavvıflara nispet ediyoruz lakin bu cümle belli bir süre sonra aslında İslam alimlerinin bütününe mâl olan ve her geleneğin bir şekilde kendince anlam yüklediği bir cümle. Aslında literal olarak bakıldığında yani terkibin bu ifadelerin anlamı nedir diye düşünüldüğünde yalın bir mana çıkıyor karşımıza. Bunu genellikle ateş örneğiyle açıklarlar. Bir insan ateşin yaktığını bilir. Bu ilme'l-yakîn seviyesinde bir bilgidir. Ateşin yaktığını görür, bu ayne'l-yakîn seviyesinde bir bilgidir. Ayne'l-yakîn görmek demek aslında. Görerek bir şeyin kesinlikle öyle olduğuna kanaat getirmek... Devamı videomuzda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • İnsanın En Yüce Gayesi Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  İnsanın En Yüce Gayesi Nedir? - Ömer Türker | Bi' Düşünelim

  MyMecra’da yepyeni bir program başlıyor: "Ömer Türker ile Bi' Düşünelim" İslam felsefesinin akla ilk gelen isimlerinden Prof. Dr. Ömer Türker, kendine özgü üslubuyla düşünce dünyamıza ve ufkumuza rehberlik ediyor. Her hafta farklı konulara değinerek izleyicilerine yeni fikir kapıları aralayan Ömer Türker, ilk bölümde "İdrak ve Bilgi" üzerinde duruyor. Prof. Dr. Ömer Türker bu bölümde başlıca şunları anlattı: Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir hadisi şerifinde Cenabı Hakk'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, bilinmeyi istedim." Bir rivayette: "Mahlukatı yarattım, beni bilsinler diye." Şimdi bu bütün klasik metafizikçiler aslında metafizik bu kullandığımız bağlamda fizik ve matematik bilimlerinin ardından gelip de maksadı Allah'ı bilmek olan bilim demek... Gelin, Beraber Yürüyelim...