MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler | Sadettin Ökten

12 Video Bulunuyor

MyMecra’da yepyeni bir program daha… Müslümanlar arasında devam eden en güzel adetlerden biri olan Mevlid-i Şerif, "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programıyla MyMecra’da… Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz…

 • "Akıl Şuurla, Kalp Muhabbetle Yürür" - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  "Akıl Şuurla, Kalp Muhabbetle Yürür" - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu: Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesîlet’ün Necât'ını şerh etmeye gayret ettiğimiz programın maalesef son bölümüyle huzurlarınızdayız. Sadeddin Ökten Bey hocamla on iki bölümlük bir seri boyunca hem Vesîlet’ün Necât'ı hem Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.v)'ı hem ona nasıl muhabbet etmemiz gerektiğini hem Vesîlet’ün Necât'ı nasıl okumamız gerektiğini hülâsa etmeye gayret ettik. Bütün bu programlar boyunca bendenizin fark ettiği ve merak ettiği bir şey oldu onu sorarak başlayacağım programa. Efendim söz aynı söz ama o sözü hangi dudağın söylediği hem tesirini fark ettiriyor hem o sözün sizdeki kalıcılığını değiştiyor. Bizim yeni sözlere mi ihtiyacımız var, pak dudaklara mı ihtiyacımız var? Sadeddin Ökten: Yoksa her ikisine mi? Bu vesileyle tekrar ifade edelim Elhamdulillah bu yaşımızda Vesîlet’ün Necât'ı tekrar yâd etmek nasip oldu. Cenab-ı Allah vesileler lütfeder, inâyet buyurur kullarına. Bizim büyüklerimiz buyurmuşlardır ki: "Âkil adam vesileyi kaçırmaz, ârif vesile icat eder." O çok mühim bir şeydir. Âkil ile akıllıyla ârifin farkı, irfan sahibinin farkı orada ortaya çıkar. Tabi gafil zaten vesileyi fark etmez. Onu hiç bahs mevzu etmezlerdi eskiler ama akıllı adam vesileyi kaçırmaz. Vesile üzerinde ısrar eder ama ârif vesile icat eder. İşte bir vesile icat oldu, fakir de burada konuştu. Pak dudaklar dediniz, tekrar dediniz, irfan dediniz. Şöyle söyleyeyim, ben kendimi lu noktada görüyorum: Bir imkan olmuş, bir lütuf olmuş, bir inâyet olmuş kudemâyla tanışmışız. Kudemâyı dinlemişiz ve dinlemekten de zevk-i manevi sahibi olmuşuz. Kudemâ derken eskiliği methetmiyorum. Bana bu soruyu çok soruyorlar. Eskiler diyorsunuz, büyükler diyorsunuz, kudemâ diyorsunuz, kadîm diyorsunuz nedir? Çok net ifade edeyim görebildiğim kadarıyla... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Erenlerden Ümit Kesilmez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Erenlerden Ümit Kesilmez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Sadeddin Ökten: Ahiret sevabı murad ederek dünya işi işlemek, riya... Dünya işine, bir menfaate sahip olmak için ahireti vesile kılmak... İhlas da onun tam tersi. Ahireti ahiret için yapmak... Zenginin birisi hekime gidiyor. Hekim diyor ki diyet yapacaksın, şunları bunları yiyeyeceksin. Peki diyip eve geliyor. Mükellef sofra kurulmuş ama ben bunları yemeyeceğim diyor. Diyet reçetesini veriyor uşağına, diyet yemeği geliyor. Biraz tuzsuz peynir, küçücük bir ekmek, tuzsuz domates... Onları yiyor, elhamdülillah diyor. Önce perhiz sonra taam, getirin yemekleri diyor. Bizim halimiz bu. Önce perhiz diyoruz, çok hoşumuza gidiyor diyet sonra bakıyoruz ki dünya cıvıl cıvıl, dünya hayatı çok hoş, dünya hayatına giriyoruz. Beşeriz, tabi ki yaparız. Burada yapmamamız gereken bir şey var. O da şu; Dünya hayatında bir takım halleri, bir takım usülleri, bir takım ahvali kitabına uydurup perhiz menüsüne irca etme isteğimiz var işte riya o... Dünya halinde yapılan bazı şeylerin gerekçesini bir şekilde bulup, uydurup onu şer-i şerife monte etmek istiyoruz. Bu olmaz... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • İnsan Kader Yazamaz - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  İnsan Kader Yazamaz - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: İnsan hayata dair planlar yapar, hazırlıklar yapar, gayret eder, uğraşır neticede bir şeyler olur ve bazen yanılıp yakılıp ben bunu böyle yaptım zanneder halbuki mevla ona bir şeyi nasip etmiştir ama pek çoğu farkında değildir bunun. Şimdi bakınız bu programda fakir sevdiğimle sevdiğimi konuşuyorum ve adı da benim işim oluyor. Hamd ettim programa girerken Cenab-ı Hakk ne güzel bir yerde istihdam etmiş diye çünkü istihdam eden de o... Öyle değil mi efendim? Sadeddin Ökten: Başka fail yok ki zaten. Hep aynı mevzu üzerinde dönüyoruz ama hakikat bir, değişmiyor, başka fail yok... La faile illallah. Ama renkler, şekiller, tecelliyat bize göre namütenahi. Aklımız ermiyor, gönlümüz yakalayamıyor zaten gözümüzün, kulağımızın fevkalade ötesinde ama böyle yani... Zaten çok renkli bir hayat yarattığı, yarattıkları, yarattıklarından sadır olanlar ama tek fail o. Bizim bu programda işte onun bir benzeri. Bir küçük iz düşümü hayata dair... Bir stüdyoda, İstanbul'un bir mutena semtinde, bir dost muhabbeti, teknolojinin imkanları kullanılıyor ama konuştuğumuz şeyler muhabbete dair, aşka dair, Hazreti Süleyman Çelebi'ye dair, dini tabirle onun söylemine dair... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Akıl Mirac’ı Çözemez! - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Akıl Mirac’ı Çözemez! - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: "Enbiyâ ervâhı hâzır geldiler Mustafâ'ya cümle izzet kıldılar Enbiyâ ervâhına erdi nidâ Kim kılalar Mustafâ'ya iktidâ Anda Ahmed bunlara oldu imâm Enbiyâ rûhu ana uydu tamâm İki rek'at kıldı Aksâ'da namâz Öyle emretmişdi ol bî-niyâz Çün namâzı kılıben döndü Resûl Geldi Sahrâ taşına kıldı duhûl Gördüler nûrdan urulmuş nerdübân Bil oradan oldular göğe revân" Böyle devam ediyor gidiyor... :) Sadeddin Ökten: Sıra bana mı geldi şimdi? :) Ben çok severdim Miraç Bahrini. Dayılarım Mevlid okurken beni de böyle çok duygulandırırdı... "Söyleşirken Cebrâil ile kelâm Geldi Refref önüne verdi selâm Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân Sidre’den gitti ve götürdü hemân" Sidre'ye kadar olan kısım akıl ile izah edilen dünya ondan sonra mavera başlıyor, dünyanın ötesi başlıyor. Böyle gidiyor hadise... Bu programa başlamadan iki dakika önce sizinle konuşurken merhum pederden açıldı konu. O böyle bazı beyitler okurdu biz de dinlerdik, hoşumuza da giderdi. Ben vefatından sonra rastladım ki... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Mucizeye İnanan Rahat Yaşar - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Mucizeye İnanan Rahat Yaşar - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Süleyman aşk dilin bilir dediler, bilir. Süleyman Çelebi Hazretleri, Vesîlet’ün Necât isimli Mevlid-i Şerif'in bir yerine geldiğinde Resul-u Ekrem Efendimizin (a.s.m) mucizelerinden beyit beyit bahsederek bize o mucizelere karşı müslüman bakışı nasıl olmalı, kabulun ölçüsü nedir, nicedir? yol gösteren işaretler sunuyor. Onlardan kısa bir bölüm okuyarak ev sahibime döneceğim ve diyeceğim ki; Baba, ne diyor burada bize aşk dilini bile Süleyman?... "Hem mübârek başı üzre her zaman, Bir pâre bulut olurdu sâyebân. Her yere varsa bile varırdı ol, Bâşı üzre her zaman dururdu ol." Sadeddin Ökten: Böyle bir Hazretle karşı karşıyasınız diyor yani bütün evrenin yaradılışına sebep olan Hazreti Peygamber'i (a.s.m) böyle tanıyın diyor. Bu mucizeler üzerinden bir tanıtım yapıyor. Ne diyor teker teker ele alalım isterseniz. Önce şu mucizeyi bir tarif edelim. Ne diyor mucize hakkında bilim; "tabiat kanunlarına muhalif olan bir hadise" Taşı bırakıyorsun aşağı düşüyor. Niye? Çünkü yer çekimi var. Taşı bırakıyorsun yukarı çıkıyor. Nasıl oluyor? Olmaz diyorlar. Niye? Tabiat kanunlarına muhalif. İnsan merkezli hayata bakışta bu doğru çünkü tabiat kanununu ben koymadım. Ben insan merkezli hayata bakışta şöyle düşünüyorum; Bu tabiat kanunları ezeli ve ebedidir. Bu bir kabuldür, bu bir aksiyondur ve bunlar değişmez kabul ediyorum ben. Bu bir bakış. Modernitenin bakışı böyle... Modernite böyle bakıyor fakat... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Biz Şiirin Çocuklarıyız - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Biz Şiirin Çocuklarıyız - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: "Merhabâ ey pâdişâh-ı dü cihân Senin için oldu kevn ile mekân Ey cemâli gün yüzü bedr-i münîr Ey kamu düşmüşlere sen destgîr" Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesîlet’ün Necât'ın 'Merhaba Bahri'nden iki beyitle Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'e başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz... Sadeddin Ökten: "Ey kamu düşmüşlere sen destgîr" Elden tutan demek... Elimizden tutan olmasa biz hiçbir şeyiz... Çocukluğu hatırlayın. Önce anne tutuyor sonra baba tutuyor sonra... Geçen de bi yerde konuşuyorduk öğretmenlerle. Ben dedim muallim diyorum, üç tane de muallim tanıdım hayatta; ilimle iştigal, ilim talim eden... Öğretmen öğretir. Hayır da öğretir şer de öğretir ama muallim başka bi şey. İlim talim ediyor. İlim ne? İlm-i İlahi'den bir cüzdür ilim. Fizikte buna dahil... Dolayısıyla hepimizin elinden tutacak birisi lazım. Muallim tuttu işte sonra üniversite hocası tuttu. Eski zamanda mürşid tutardı. Mürşid tutar seni nereye götürür? Sünnet-i Seniyye'ye götürür. Peki o hangi yol? Sırat-ı Müstakim'in adım taşlarına yürütür seni... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Sözün de Canı Vardır. Seni Gönlünden Vurur - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Sözün de Canı Vardır. Seni Gönlünden Vurur - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Süleyman aşk dilin bilir dediler... Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman aşk dilin bilir dediler de herhalde bilmekten bilmeye de fark var... Sadeddin Ökten: Aaa tabi. Şimdi siz öyle söyleyince hemen eski tabirle tedailer, yeni tabirle çağrışımlar birbiri ardına zuhur etti. Hz. Yunus'un bir güftesi var, bir nutk-u şerifi var ona Zekai Dede'nin Suzidil bir ilahisi var; Alimsin alim. Bütün bilmenin sırrı o alim isminde yatar. "Alimsin alim Doğrudur yolum Ağzımda dilim Hû demek ister" Yunus öz söylüyor. Şairler diyorlar ki, Yahya Kemal Bey hususen; 'Şiir darası alınmış sözdür' diyor. Bunun tipik örneği de Hz. Yunus'dur bizde. Uzun söz yok. Alimsin alim... Peki ne demek? Şerh ediyor. Doğrudur yolum; Sırat-ı müstakim. Demek ki bildiğiniz zaman Sırat-ı müstakim üzre olmak mecburiyetindesiniz. Nasıl oluyor peki? Ağzımda dilim... Peki sırat-ı müstakim nasıl oluyor? Ağzımda dilim, Hû demek ister... Bitti, bu kadar. Bizim medeniyetimizin özü bu... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Sevgi Muhabbet Değildir - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Sevgi Muhabbet Değildir - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadeddin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Sedar Tuncer: Efendim merhabalar. Bir Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'de daha Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesîlet’ün Necât Mevlid-i Şerif'inden Sadeddin Ökten Bey hocamın gönlüne düşenle yolculuğumuz başladı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sadeddin Ökten: Eyvallah efendim. Hoş bulduk, safa bulduk. Serdar Tuncer: Efendim, Salatü's Selam ile geçen programı bitirmiştik şimdi bir merhaba faslı geliyor... Bu merhaba, merhum Fethi Gemuhluoğlu abiyi siz pek seversiniz... Merhaba deyince de benim gönlüme Fethi abi düşer... Madem ki selam bir eman manifestosuydu, birazcık merhabayı konuşalım mı?... Sadedin Ökten: Konuşalım. Tabi merhaba yerli bir selam, esas selam Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum... Merhum Mahir İz Bey'i burada yad etmemek mümkün olmaz yani... Tabi o manifesto demiyordu ama selam bir eman beyannamesidir. Manifestoyu ben uydurdum, biraz modernleşelim diye... Şakası bu tabi işin. Selam bir eman manifestosudur. Diyor ki; 'Ben sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.' Yani siz ve ben aynı büyük şemsiyenin, aynı büyük değerin himayesi altındayız ve ben size gönlümün iyi dileklerini sunuyorum aynı zamanda benden size bir kötülüğün gelmeyeceğini de size beyan ediyorum... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hayatta 3 Şeyi İyi Öğrenin - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Hayatta 3 Şeyi İyi Öğrenin - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; "Rahmeten lil'âlemindir Mustafa Hem şefîal müznibîndir Mustafa Vasfınî bû resme tertib ettiler Ol mübârek nûru terğib etdiler" Serdar Tuncer: Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler... Ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri burada efendim? Sadettin Ökten: Alemlere rahmet diye gönderilmiştir Mustafa (s.a.v) yani zend günah demek, müznibîn günahkarlar yani insanlar hepsi günahkar. Öyle buyuruluyor zaten; "Siz günah işlemeseydiniz (ki bu mümkün değil) ben sizi yok eder günah işleyen bir ümmet yaratırdım" buyuruyor. Çünkü beşerin hali günah işlemek üzere kurgulanmıştır da bir çok beşer işlediği günahı bilmez, günahın farkında olmaz. Bu da böyle bir haldir yani beşerin bir gaflet halidir dolayısıyla Allah hepimizi bu gaflet halinden uyanmaklığımızı nasib-i müyesser buyursun inşallah. Ne yaptığımızı bilelim. Günahsa günah, sevapsa sevap. İşlemeyelim ama günahı bilelim "şefîal müznibîndir" yani ahiret gününde, hesap gününde şefaat edecek günahkarlara ama hangi günahkarlara? Müslüman günahkarlara, onu tanıyanlara... Tanımayanlara da eder de tanıyanlara edecek... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Allah, Allah’lığını Kimseye Vermez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Allah, Allah’lığını Kimseye Vermez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Her kim ana erdi, erdi Tanrı’ya Tanrı dîdârını gördü bî-riyâ Ol durur maksûd-ı cümle cüz’ ü küll Muktedâ-yı âlem ü şâh-ı Rusül Pes Muhammeddür bu varlığa sebeb Cehd edip anın Rızâsın kıl taleb Serdar Tuncer: Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman Çelebi hazretleri bu okuduğum beyitlerin en sonunda; "Pes Muhammeddür bu varlığa sebeb, Cehd edip anın Rızâsın kıl taleb" diyor. Ne demek efendim bu? Sadettin Ökten: Özü bu... Bütün varlığın, Peygamberlerin, Velilerin, Nebilerin, Halkın, Avamın, Havasın, Havas-ül Havasın, şimdi yeni tabirle seçkinlerin, efendim elitlerin hepsinin hayatının, istikametinin tevcih edildiği anahtar kelime; Cenab-ı Resulullah... Bu kadar. Gayet basit. Ve bütün sıkıntı cehd ile sıdk ile O'nun rızasını talep etmek... Bu. Yani O'nun rızasına talip olmak ve o rızayı kazanmak, şefaati kazanmak. Mevlid'in de başından beri (bu galiba 3. programımız) söylediği hadise; Allah adıyla başlayacağız, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını kısaca geçiyor sonra Hazreti Peygamber'e, nuruna, diğer bütün Peygamber'lere ve bütün insanların, geniş bir varlık insan dediğimiz küme ama hepsinin gayesi Hazreti Peygamber'in rızasını, şefaatini kazanmak, ona nail olmak. Bunun için de cehd etmek, sıdk ile onun rızasına talip olmak... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Fizik Kanunlarını Koyan İsterse Kaldırır - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Fizik Kanunlarını Koyan İsterse Kaldırır - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Süleyman aşk dilin bilir dediler... Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesîlet’ün Necât isimli Mevlid-i Şerif'ini Sadettin Ökten Bey hocamla şerh etmeye, hocamın gönlünü okuduğumuz beyitlerden düşenlerden istifade etmeye ikinci bölümde devam ediyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Efendim... Sadettin Ökten: Hoş bulduk, sefa bulduk... Serdar Tuncer: Eyvallah. Varlığınızla da biz safa buluyoruz, hoş oluyoruz... Sadettin Ökten: Estağfurullah, bu hazretin himmeti. Bakalım ne zuhur edecek burada da... Serdar Tuncer: Mevlid-i Şerif'in girişinde efendim, geçen bölüm bitirirken Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğinden bahsetti Süleyman Çelebi hazretleri, kendisine de bi' Fatiha istedi okuyanlardan. Bi' yere geliyor bu pek hoşuna gitti bendenizin sizin kanaatinizi merak ederim. Metinden bahisle diyor ki; "Şairi gibi bunun eksiği çok Olmaya bir beyti kim eksiği yok Ger nazar kılsalar eksik sözüne Uğramayalar bir eksiksizine Gerçi tâmm u nâkısı kâmil bilir Kâmil olan cümleyi kâmil bilir" Ne diyor gönlünüz bu hususta? :) Sadettin Ökten: Gözünde nakise olan, her yerde o nakiseyi görür. Gözünde kemal gözlüğü olan, her yerde o kemali görür. Çünkü kemal de nakise de zahirdedir, hilkatte nakise söz konusu değildir. İnsanlar farkı fark ederler, mukayese ederler ama muhabbet geldiği zaman mukayese biter. Mukayese aklın işidir. Biz mukayese ederiz. Ben inşaat mühendisiyim, yapı mekaniği okudum, tatbik ettim hala da danışmanlık yapıyorum filan... Zahir, ilmi mukayese eder, ilim öyle kurulur ama muhabbet geldiği zaman ilim biter. Gördüğüm odur... Peki bu muhabbet geldiği zaman niye insan görmüyor? Çünkü o öyle bir haldir ki insana eksiğini hissettirmez... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Mevlid-i Şerifin Canı Var - Sadettin Ökten & Serdar Tuncer | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Mevlid-i Şerifin Canı Var - Sadettin Ökten & Serdar Tuncer | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  MyMecra’da yepyeni bir program daha… Müslümanlar arasında devam eden en güzel adetlerden biri olan Mevlid-i Şerif, "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programıyla MyMecra’da… Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in ilk bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. MyMecra'da yeni bir programla selamlıyoruz sizi... Süleyman Çelebi Yılı münasebetiyle Vesîlet’ün Necât maruf Mevlid-i Şerif'in şerhini yapacağımız bir programı sizlerle buluşturuyoruz. Bu programda çok kıymetli bir isim, Mevlid-i Şerif şerhi için bize eşlik edecek: Sadettin Ökten Bey Hocam... Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sadettin Ökten: Hoş bulduk efendim. Serdar Tuncer: Güzel bir vesile ile yine MyMecra'da birlikteyiz... Sadettin Ökten: Vesîlet’ün Necât zaten adı üstünde :) Vesile-i hasene inşallah... Serdar Tuncer: Mevlid-i Şerif ile alakalı bizim medeniyetimizin mutabakat metnidir deyişinizi hiç unutmam. Buradan başlayalım mı? Ne demektir bu? Sadettin Ökten: Başlayalım efendim inşallah ama isterseniz ben şerh mevzusunda bir kaç söz söylemek isterim... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...