MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler | Sadettin Ökten

4 Video Bulunuyor

MyMecra’da yepyeni bir program daha… Müslümanlar arasında devam eden en güzel adetlerden biri olan Mevlid-i Şerif, "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programıyla MyMecra’da… Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz…

 • Hayatta 3 Şeyi İyi Öğrenin - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Hayatta 3 Şeyi İyi Öğrenin - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; "Rahmeten lil'âlemindir Mustafa Hem şefîal müznibîndir Mustafa Vasfınî bû resme tertib ettiler Ol mübârek nûru terğib etdiler" Serdar Tuncer: Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler... Ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri burada efendim? Sadettin Ökten: Alemlere rahmet diye gönderilmiştir Mustafa (s.a.v) yani zend günah demek, müznibîn günahkarlar yani insanlar hepsi günahkar. Öyle buyuruluyor zaten; "Siz günah işlemeseydiniz (ki bu mümkün değil) ben sizi yok eder günah işleyen bir ümmet yaratırdım" buyuruyor. Çünkü beşerin hali günah işlemek üzere kurgulanmıştır da bir çok beşer işlediği günahı bilmez, günahın farkında olmaz. Bu da böyle bir haldir yani beşerin bir gaflet halidir dolayısıyla Allah hepimizi bu gaflet halinden uyanmaklığımızı nasib-i müyesser buyursun inşallah. Ne yaptığımızı bilelim. Günahsa günah, sevapsa sevap. İşlemeyelim ama günahı bilelim "şefîal müznibîndir" yani ahiret gününde, hesap gününde şefaat edecek günahkarlara ama hangi günahkarlara? Müslüman günahkarlara, onu tanıyanlara... Tanımayanlara da eder de tanıyanlara edecek... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Allah, Allah’lığını Kimseye Vermez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Allah, Allah’lığını Kimseye Vermez - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Her kim ana erdi, erdi Tanrı’ya Tanrı dîdârını gördü bî-riyâ Ol durur maksûd-ı cümle cüz’ ü küll Muktedâ-yı âlem ü şâh-ı Rusül Pes Muhammeddür bu varlığa sebeb Cehd edip anın Rızâsın kıl taleb Serdar Tuncer: Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman Çelebi hazretleri bu okuduğum beyitlerin en sonunda; "Pes Muhammeddür bu varlığa sebeb, Cehd edip anın Rızâsın kıl taleb" diyor. Ne demek efendim bu? Sadettin Ökten: Özü bu... Bütün varlığın, Peygamberlerin, Velilerin, Nebilerin, Halkın, Avamın, Havasın, Havas-ül Havasın, şimdi yeni tabirle seçkinlerin, efendim elitlerin hepsinin hayatının, istikametinin tevcih edildiği anahtar kelime; Cenab-ı Resulullah... Bu kadar. Gayet basit. Ve bütün sıkıntı cehd ile sıdk ile O'nun rızasını talep etmek... Bu. Yani O'nun rızasına talip olmak ve o rızayı kazanmak, şefaati kazanmak. Mevlid'in de başından beri (bu galiba 3. programımız) söylediği hadise; Allah adıyla başlayacağız, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını kısaca geçiyor sonra Hazreti Peygamber'e, nuruna, diğer bütün Peygamber'lere ve bütün insanların, geniş bir varlık insan dediğimiz küme ama hepsinin gayesi Hazreti Peygamber'in rızasını, şefaatini kazanmak, ona nail olmak. Bunun için de cehd etmek, sıdk ile onun rızasına talip olmak... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Fizik Kanunlarını Koyan İsterse Kaldırır - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Fizik Kanunlarını Koyan İsterse Kaldırır - Sadettin Ökten | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Süleyman aşk dilin bilir dediler... Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesîlet’ün Necât isimli Mevlid-i Şerif'ini Sadettin Ökten Bey hocamla şerh etmeye, hocamın gönlünü okuduğumuz beyitlerden düşenlerden istifade etmeye ikinci bölümde devam ediyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Efendim... Sadettin Ökten: Hoş bulduk, sefa bulduk... Serdar Tuncer: Eyvallah. Varlığınızla da biz safa buluyoruz, hoş oluyoruz... Sadettin Ökten: Estağfurullah, bu hazretin himmeti. Bakalım ne zuhur edecek burada da... Serdar Tuncer: Mevlid-i Şerif'in girişinde efendim, geçen bölüm bitirirken Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğinden bahsetti Süleyman Çelebi hazretleri, kendisine de bi' Fatiha istedi okuyanlardan. Bi' yere geliyor bu pek hoşuna gitti bendenizin sizin kanaatinizi merak ederim. Metinden bahisle diyor ki; "Şairi gibi bunun eksiği çok Olmaya bir beyti kim eksiği yok Ger nazar kılsalar eksik sözüne Uğramayalar bir eksiksizine Gerçi tâmm u nâkısı kâmil bilir Kâmil olan cümleyi kâmil bilir" Ne diyor gönlünüz bu hususta? :) Sadettin Ökten: Gözünde nakise olan, her yerde o nakiseyi görür. Gözünde kemal gözlüğü olan, her yerde o kemali görür. Çünkü kemal de nakise de zahirdedir, hilkatte nakise söz konusu değildir. İnsanlar farkı fark ederler, mukayese ederler ama muhabbet geldiği zaman mukayese biter. Mukayese aklın işidir. Biz mukayese ederiz. Ben inşaat mühendisiyim, yapı mekaniği okudum, tatbik ettim hala da danışmanlık yapıyorum filan... Zahir, ilmi mukayese eder, ilim öyle kurulur ama muhabbet geldiği zaman ilim biter. Gördüğüm odur... Peki bu muhabbet geldiği zaman niye insan görmüyor? Çünkü o öyle bir haldir ki insana eksiğini hissettirmez... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Mevlid-i Şerifin Canı Var - Sadettin Ökten & Serdar Tuncer | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  Mevlid-i Şerifin Canı Var - Sadettin Ökten & Serdar Tuncer | Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler

  MyMecra’da yepyeni bir program daha… Müslümanlar arasında devam eden en güzel adetlerden biri olan Mevlid-i Şerif, "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programıyla MyMecra’da… Türkçe yazılan mevlid manzumelerinin arasında özel bir yere sahip olan, Süleyman Çelebi’nin aşkla kaleme aldığı Vesîlet’ün Necât (Mevlid-i Şerif) eserini Prof. Dr. Sadettin Ökten’le birlikte "Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler" programında hem okuyup hem de şerh ediyoruz… Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler'in ilk bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. MyMecra'da yeni bir programla selamlıyoruz sizi... Süleyman Çelebi Yılı münasebetiyle Vesîlet’ün Necât maruf Mevlid-i Şerif'in şerhini yapacağımız bir programı sizlerle buluşturuyoruz. Bu programda çok kıymetli bir isim, Mevlid-i Şerif şerhi için bize eşlik edecek: Sadettin Ökten Bey Hocam... Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sadettin Ökten: Hoş bulduk efendim. Serdar Tuncer: Güzel bir vesile ile yine MyMecra'da birlikteyiz... Sadettin Ökten: Vesîlet’ün Necât zaten adı üstünde :) Vesile-i hasene inşallah... Serdar Tuncer: Mevlid-i Şerif ile alakalı bizim medeniyetimizin mutabakat metnidir deyişinizi hiç unutmam. Buradan başlayalım mı? Ne demektir bu? Sadettin Ökten: Başlayalım efendim inşallah ama isterseniz ben şerh mevzusunda bir kaç söz söylemek isterim... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...