MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Mevla Bize Ne Söyler | Yasin Pişgin

12 Video Bulunuyor

Hayatın hızla akıp gittiği bir çağda yaşıyoruz. Vakit ayırıp tefsir okumaya pek çoğumuzun vakti yok. Yasin Pişgin Ramazan ayında yayınlanacak bu özel programın her bölümünde bir namaz suresinin tefsirini yapıyor.

 • Bayram Bir Müminin Neyi Olur? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Bayram Bir Müminin Neyi Olur? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde "Bayram Bir Müminin Neyi Olur?" sorusunu cevapladı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Orhan Karaağaç: Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i bitirdik. Ömer Hayyam'ın bir şiiri var ya hocam; Sevgili! Bir başka güzelsin bugün, Ay gibisin! Pırıl pırıl gülüşün, Güzeller yalnız bayram günleri süslenir, Seninse bayramları süsler gül yüzün. Bayrama eriştik, Ramazan-ı Şerif'in hüznü var ama Bayram da sanki bir sevgiliye kavuşma gibi içimizde bir çoşku, bir kıpırtı oluşturuyor bunun sebebini soracağım bir de aslında temel bir soru var benim bugün sizden duymak istediğim ve peşine düştüğüm bir soru... Bayram bir müminin neyidir? bu soru aslında. Hani biz bu kadar kıpır kıpırız ama bizim neyimiz bayram?... Yasin Pişgin: Kıpır Kıpır olmamızın sebebi nedir? Kalbimize ağırlık veren şeyler var. Ruh dünyamızı ablukaya alan, cendereye alan, adeta böyle içini sıkan ve bizi huzursuz eden şeyler var. Çok basit bir şekilde ben bunun sebebini şöyle tespit ediyorum yani önceki zaman dilimlerinde hissettiğimiz o ağırlığın, o bunaltıcı travmaların şu anda içimizde olmamasının, kalbimizde yaşadığımız inşirahın bir sebebi var. Ramazan'ın başından itibaren o içimizdeki olumsuz duyguların gittikçe sadeleşerek, tasfiye edilerek, temizlenerek şu noktaya gelmemizin bir sebebi var... O şu; Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Nazara Karşı Bu Sureyi Okuyun - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Nazara Karşı Bu Sureyi Okuyun - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde İhlas Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümde başlıca şunları söyledi; Kur'an'ın son suresine gelmiş olduk. Muavvizeteyn dediğimiz iki surenin aslında ikisi aynı hedefe yönelik iki farklı sure. İkincisini bu gün inşallah imkan nispetinde anlamaya, açıklamaya çalışacağım... Felak Suresi'nde olduğu gibi Nas Suresi'nde de Allah (c.c) bizim kendisine sığınmamızı ve o sığınmadaki metodumuzu ifade ediyor. Bir taraftan bizim ne kadar zayıf, tehlikelere maruz kalma konusunda ne kadar müsait olduğumuzu, ne kadar zayıf olduğumuzu anlatırken bir taraftanda kendisinin ne kadar himaye edici, ne kadar kudretli, ne kadar güçlü olduğunu anlamamızı sağlamak istiyor, Allah'ın muradı aslında bu... Mesela bu Nas Suresi'de, o Felak Suresi'nin devamı olarak Nas demek, insanlar demek. İnsanlar suresi aslında bu surenin adı ve bu sure şöyle başlıyor yine kul ifadesiyle. Ben de hep böyle Kur'an'da ki kul ifadelerini ya da sen ifadelerini Peygamber Efendimize hitap etmekle birlikte bütün ümmetin üzerine alması gerektiğini düşünüyorum... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Kadir Gecesi Ne Zaman? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Kadir Gecesi Ne Zaman? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" Kadir Gecesi Özel bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Kadir Suresi'nde Allah'ın bu gecenin izzet ve şerefini, müminlerin katındaki kıymetini ifade sadedinde indirdiği Kadir Suresi'ni anlattı. Yasin Pişgin bu bölümde başlıca şunları söyledi; yine bir aziz gece elimizi semaya göğsümüzü Hüda'ya açalım yıldızlar dökülsün bu gece kalbimize hikmet sağanağıyla sırsıklam olmuş beynimize artık uslan diyelim ve hiç giymediğimiz bayramlık ridâmızı giyelim bir teşehhüt miktarı bu gece nurdan adamların ülkesine gidelim ab-ı hayattan nehirler aksın içimize ruhumuzda bir deniz biriksin bu gece ruhumuzda bir deniz derinlikleri ne kadar âsûde? kumsalları ne kadar sessiz? suya hasret cismimize artık yüz diyelim ve hiç tutmadığım nefesimi tutalım iki soluk arası bu gece derinlerde cenneti bulalım perdeler aralansın gözümüze Beyt-i Mamûr çalkalansın bu gece arştan arza hece hece alaca atlarda nurdan süvariler insin bu gece içimizde kök salan pîr-i fâni gence artık yaşlan diyelim ve hiç bilmediğimiz yanımızı bilelim bir göz yaşı serinliğinde bu gece gök kapılarının gıcırtısını dinleyelim... Pek sevgili MyMecra dostları, bugün Kadir Gecesi... Allah'ın (c.c) Kur'an'da, 'bin aydan daha hayırlıdır' dediği, Ramazan'da Kur'an'ın indirildiği pek mükerrem, Allah'ın katında pek kıymetli Kadir Gecesi bu gece... Mevla Bize Ne Söyler'de bu gece, bu akşam Kadir Suresi'nde Allah'ın bu gecenin izzet ve şerefini, müminlerin katındaki kıymetini ifade sadedinde indirdiği Kadir Suresi'nin üzerinde konuşacağız... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Bu Sure Maddi-Manevi Reçetedir - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Bu Sure Maddi-Manevi Reçetedir - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Felak Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümde başlıca şunları söyledi; Felak ve Nas İslami literatürde Muavvizeteyn Suresi olarak geçer. İki koruyucu, Allah'a sığındırıcı, Allah'a sığınmamızı ve korunmamızı sağlayan sure olarak geçer. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ukbe Bin Amr (r.a) diyor ki; "Bu gece bana öyle ayetler indirildi ki bu ayetlerin bir misli, bir benzeri indirilmedi!" Fonksiyonu bakımından yani koruyuculuğu bakımından Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunları okumasını tavsiye ediyor Ukbe Bin Amr'a ve diğer Sahabe-i Kiram'a (r.a)... Bu surelerin adı Muavvizeteyn ve sığındıran sureler demek. İçeriklerine baktığımız zaman, aslında iki suredir bunlar birisi Felak Suresi, diğeri Nas Suresi. Bunlar gerçekten görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, maddi ve manevi, fiziki ve metafizik bütün tehlikelere karşı toplu halde, topyekun Allah'ın himayesine iltica sureleridir... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • İhlas Suresi'nin Faziletleri - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  İhlas Suresi'nin Faziletleri - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde İhlas Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu surenin fazileti ile ilgili pek çok hadis ifade etmiş, pek çok hadis var Efendimizden gelen. Peygamberimiz bu sureyi okuyan ve elbetteki okumaktan maksat daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi sadece dil ile bir terennüm, bir telaffuz değil aynı zamanda surenin muhtevasını düşünmek ve oradaki duygu anaforlarının içerisine girmek ve onların gereğini neyse, Allah'ın emir ve yasakları hayatta bizatihi fiili bir şekilde tatbik etmek... Peygamber Efendimiz bu sureyi okuyan kimselere pek çok müjdeyi bildirmiştir, pek çok müjdenin olduğunu, uhrevi bir pek çok nimetin olduğunu bildirmiştir. Bir de bu surenin Kur'an'ın üçte birine denk olduğunu Peygamber Efendimiz ifade etmiştir çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerini 3 ana kategoride ele alabiliriz... Kur'an ayetlerinin bir kısmı inanç ile ilgili, itikat ile ilgili, bir kısmı ibadet ve muamelat ile ilgili, bir kısmı da ahlak ile ilgili. Bu açıdan bakıldığında topyekun bir şekilde Kur'an'ın ayetleri 3 kısımda değerlendirilebilir. İhlas Suresi de inanç ile ilgili tevhidin özünü ifade ettiği için yani Kur'an'ın itikata ilişkin ayetlerinin o üçte birlik kısmına tekabül ettiği için Kur'an'ın üçte biri değerindedir denmiş, Efendimiz bunu bu şekilde ifade etmiş... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Allah Ebu Leheb'e Neden Lanet Etti? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Allah Ebu Leheb'e Neden Lanet Etti? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Tebbet Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Aziz ve sevgili dostlarımız inşallah bu gün Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) amcasından bahseden, Ebu Leheb'i anlatan, Ebu Leheb gibileri anlatan Tebbet Suresi'nden inşallah bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz, nübüvvet kendisine geldiğinde Peygamber Efendimiz bir müddet gizli bir davet dönemi geçirdi ve daha sonra Allah (c.c) Peygamber Efendimize davetini açığa vurmasını ve özellikler yakın akrabalarına islamı tebliğ etmesini emretti ve yakın akrabalarını, aşiretini uyar buyurdu Peygamber Efendimize... Allah böyle emredince Peygamber Efendimiz akrabalarını, tanıdıklarını safa tepesinin etrafında topladı ve aslında hepimizin bildiği o meşhur hitabını gerçekleştirdi Efendimiz orada ve buyurdu ki; "Şimdi ben desem ki; Şu dağın arkasında bir ordu var ve bir vakit apansız bir şekilde size bir baskın yapacaklar, beni tasdikler misiniz?" dediğinde, onlar tek bir ağızdan "Evet, biz seni tasdikleriz çünkü biz senden şimdiye kadar hiç bir şekilde yalana şahitlik etmedik!" dediler... Olay devam edecek ama burada bir parantez açarak şunu ifade etmem gerekiyor, bu o kadar mühim bir şeydir ki şimdi Peygamber Efendimiz (s.a.v) ben Peygamberim dediğinde şair dediler, kain dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler ama Peygamber demediler bunun üzerine Allah (c.c) bir ayet indirdi, buyurdu ki; "Dedi ki onlara; Sana şair, sihirbaz, kain diyen ama Peygamber demeyenlere de ki; Eğer Allah isteseydi ben bu ayetleri sizlere okumazdım ve size de Allah bildirmezdi o zaman hakikati, hakkı. De ki onlara; Ben size, Ben Peygamberim demeden önce içinizde bir ömür kaldım, bana Muhammed'ul Emin diyordunuz ya, şimdi ne oldu?" Tefsirin devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Gönüllerin Fethi: MEKKE - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Gönüllerin Fethi: MEKKE - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Nasr Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Bu gün Kur'an'ın tam sure olarak indirilmiş son suresini yani bütünsel olarak indirilmiş 114. Suresini, inişteki 114. Sureyi, Nasr Suresini, yardım suresini inşallah birlikte incelemeye çalışacağız. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mekke'de biliyorsunuz çok büyük zulümler gördü. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı ekonomik ve sosyal abluka yılları, Efendimiz'in yaşadığı hüzün yılı, Peygamber Efendimiz'e uygulanan, ashabına uygulanan tacizler, işkenceler izahtan varestedir... Efendimiz'in (s.a.v) ashabı öncelikli olarak Habeşistan'a bir hicret gerçekleştirdi fakat daha sonra Allah'ın emriyle Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz'e iman eden müminler Efendimiz' de (s.a.v) onların sonrasında Medine'ye hicret ettiler. Hicre aslında fethe bir hazırlıktı çünkü Mekke'nin fethedilmesi gerekiyordu çünkü Beytullah, Kabe-i Müşerrefe oradaydı ve Efendimiz (s.a.v) 10.000 kişilik bir ordu ile Mekke'yi fethetti... İşte bu sure fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde müminlerin aslında Hz. Peygamber özelinde bize anlatacak, ne yapılması lazım, Allah'ın lütfu, ihsanı geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde Peygamber Efendimiz'den Allah neyi bekliyor, nasıl bir ibadet ortaya koymasını bekliyor Peygamber Efendimiz özelinde biz bunu anlamaya ve bu gün kendimize bunu uyarlamaya yani biz de Efendimiz'e zafer geldiğinde, fetih geldiğinde Peygamberimiz'in ortaya koyduğu o tavırdan, o kulluk örnekliğinden bu gün kendimize bir pay çıkarmaya çalışacağız... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Kimlerin Kalbi Mühürlenmiştir? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Kimlerin Kalbi Mühürlenmiştir? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Kafirun Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Pek kıymetli MyMecra dostlarımız inşallah bu gün yine Kur'an'dan bir sure ile Kafirun Suresi ile birlikteyiz ve onlarlar birlikte, Kafirun Suresi ile birlikte yine Mevla bize ne söyler bunu anlamaya, idrak etmeye çalışacağız... Kafirun demek, kafirler demek. Ve bununla özelde, Efendimiz (s.a.v) döneminde onun davasına, onun nübüvvet çağrısına muhalefet eden kafirler genel anlamıyla da kıyamete kadar Kur'an'a, Hazreti Peygamber'in yoluna mukavemet gösteren bütün kafirler kastedilir. Bu surenin indiği bir bağlam var, bu bağlamı anladığımız zaman sureyi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum... Biliyorsunuz, Efendimiz (s.a.v) puta tapılan, insanların kendi eliyle put yaptığı, kendisi yapıp kendisi taptığı bir toplumda insanları tek olan ilaha, Allah'a tevhide davet etti. Müşrikler Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) davasının şahsi bir iddia olduğunu zannettiler işin evveliyatında ve onu bu davasından caydırabilmek, istikametinden kaydırabilmek için pek çok hamleler yaptılar... Mesele bir defasında Peygamber Efendimiz'e geldiler yanında amcası Ebu Talip olduğu halde, Peygamber'imize Mekke'nin yönetimini, Mekke'nin en güzel kızlarıyla izdivacı, evliliği ya da işte çok ciddi külliyatlı miktarlarda mal, altın, gümüş teklif ettiler. Peygamber Efendimiz aslında çok bildiğimiz ifadedir, onlara cevap bile vermeye tenezzül etmedi amcası Ebu Talip'e; Amca bunlar bana Mekke'nin şu şu imkanlarını teklif ediyorlar davamdan dönmem için bunlar benim Güneş'i sağ elime, Ay'ı sol elime koysalar ben bu davadan vazgeçmem dedi... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Peygamber Efendimiz Mahşer Günü Kimleri Tanıyacak? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Peygamber Efendimiz Mahşer Günü Kimleri Tanıyacak? - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Kevser Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Pek kıymetli MyMecra dostlarımız, inşallah bu gün yeni bir sure ile yeniden başbaşayız. Bu gün Kevser Suresi'nde Mevla bize ne söyler bunun üzerinde birlikte düşüneceğiz, birlikte konuşacağız. Tabi daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimize (s.a.v) bakış açılarını, Efendimizin ben Allah'ın elçisiyim diyip onları uyardığında, putlara tapmaktan onları nehyedip tevhide davet ettiğinde onların Peygamberimiz ile nasıl hasımlaştıklarını, Peygamberimizi tahkir ve tezyif etmek için nasıl bir çabanın içerisine girdiklerini ve Efendimizi (s.a.v) ve Ashabını aşağılamak için hiç bir vesileyi kaçırmadıklarını açık bir şekilde önceki programlarımızda ifade etmiştik... Aslında bu sure de, bu surenin inişi de Peygamber Efendimiz ile müşrikler arasındaki bu ilişkinin bir sonucu, o ilişkiyle ilgili olarak yani müşriklerin Peygamber Efendimiz ile ilgili o olumsuz propagandalarına bir cevap niteliği taşıyor... Peygamber Efendimizin (s.a.v) erkek çocukları uzun süre yaşamadı. Müşrikler erkek çocuklara önem verdikleri için, kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri için, onlardan birisine senin bir kız çocuğun olmuş dendiğinde, doğum yapmakta olan hanımından böyle bir haber geldiğinde Kur'an'ın ifadesiyle; yüzleri simsiyah kesildiği için Peygamber Efendimizin pek çok hikmetten dolayı belki erkek çocuğu olmadığı için, olanlar uzun yaşamadığı için Peygamber Efendimize 'ebter' dediler... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • "Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara" Ne Demek - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  "Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara" Ne Demek - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Maun Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları söyledi; Bu gün Maun Suresi'ni birlikte anlamaya çalışacağız. Allah (c.c) Hazretleri Maun Suresi'nde, olmamamız gereken, karakter özelliğiyle muttasıf olmamız gereken, karakterimiz de bulunmaması gereken bir insan tipinden ve onun özelliklerinden bahsedecek... İlk ayette buyuruyor ki Allah: "Dini yalanlayanı gördün mü?" Allah inancı yok. Allah'ın burada tenkit ettiği, eleştirdiği, olumsuzladığı bu insan karakterinin ahiret inancı yok, din inancı yok, Peygamber inancı yok, kitap inancı yok. Mehmet Akif Ersoy merhumun bir ifadesi var, diyor ki; Ne vicdandır ahlaka yükseklik veren, ne irfandır. İnsanlarda fazilet hissi Allah korkusundandır. Eğer bir insanda Allah korkusu yok ise, bir insan öldükten sonra bir muhakemeye, bir hesaba maruz kalacağını ve bunun sonunda mükafat veya cezaya ilişkin bir karşılık göreceğine inanmıyor ise, bunu bilmiyor ise, buna itikat etmemiş ise o insandan her şey beklenebilir, her türlü zulüm gelebilir. Onun için kork, Allah'tan korkmayandan denmiştir... Din gününü yalanlayan, dini tekzip eden bu insanın bir karakter özelliği olarak ikinci ayette Allah buyuruyor ki: İşte bu dini yalanlayan, Allah'a inanmayan, Rahman ve Rahim olan Allah'a inanmayan birisi nasıl merhametli olabilir? Halıkına vefası olmayanın, Mahlukuna sefası nasıl olabilir. İşte din gününe inanmadı, işte ahirete, Allah'a, Peygamber'e, kitaba inanmadı, işte bakın yetimleri nasıl itip kakıyor... Tefsirin devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Rabbinin Nimetlerini Hatırla! - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Rabbinin Nimetlerini Hatırla! - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Kureyş Suresi'nin tefsirini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları anlattı; Sevgili dostlar, bu gün yeni bir surenin tefsiri ile Kureyş Suresi'nin tefsiri ile yeniden başbaşayız. Bir önceki programımızda bildiğiniz üzere Fil Suresi'nin tefsiri üzerinde durmuştuk. Allah'ın, o zamanın belki süper güçlerinden birisi olan Ebrehe'nin fillerle mücehhez ordusunu Kabe'yi yıkmak için harekete geçmişlerken nasıl helak ettiğini, Mekkelilerin bu hadiseye nasıl şahitlik ettiğini ve bunun diğer bölgelerdeki akislerini, yansımalarını ifade etmiştik... Bu çok büyük bir olaydı yani Ebrehe'nin ordusunun filler tarafından helak edilmesi Mekkeye duyulan saygınlığı, Kabeye duyulan hürmeti daha da katlamıştı ve özellikle öteden beri Kabenin bakımını üstlenen Kureyş'in saygınlığını da bununla doğru orantılı olarak arttırmıştı çünkü Arap kabilelerinin içerisinde en saygın olan kabile Kureyş kabilesi idi. Onların soyu Hz. İsmail vasıtasıyla, Hz. İbrahim Aleyhisselama kadar uzanıyordu. Onlar öteden beri Kabenin ve Mescid-i Haram'ın bir takım idari işleriyle meşgul oluyorlardı, onlar onun için gerçekten çok saygın bir kabile olarak izzet ve itibar görüyorlardı. Peygamber Efendimiz'de (s.a.v) o kabilenin Haşimoğulları soyundandı... Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: Ben arabların en fasihiyim ve ben Kureyştenim buyuruyor efendimiz. Kureyş, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kabilesi idi ve Kureyş o kadar önemli, o kadar kıymetli bir konumdaydı ki diğer arab kabilelerinin nazarında Kureyş'in lehçesi, Kureyş'in dili arab lehçelerinin arasında en fasih konuşulan dil kabul ediliyor... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...
 • Yerin ve Göğün Orduları - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yerin ve Göğün Orduları - Yasin Pişgin | Mevla Bize Ne Söyler

  Yasin Pişgin ile "Mevla Bize Ne Söyler" yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Yasin Pişgin bu bölümde Fil Suresi'ni, Ebrehe ve Fil Ordusu'na ne olduğunu ve Allah'ın bize Fil Suresi ile ne söylediğini anlattı. Yasin Pişgin bu bölümün başlangıcında şunları anlattı; Sevgili gönül dostlarımız, bu gün inşallah Ebrehe'ye ve Fil Ordusu'na ne oldu?, Allah bize Fil Suresi ile ne söyler? bunu anlamaya, bunu idrak etmeye çalışacağız inşallah bu gün... Yıl 570, Miladi. Bir hareket var Ortadoğu'da, Yemen bölgesinde... Yemen bölgesinde bir hükümdar var, ismi Ebrehe'tül Eşrem. Ebrehe bir katedral, büyük bir katedral yaptırıyor Yemen'e ve bununla bir amacı var, insanlar çünkü Hac zamanı oluk oluk, akın akın Beytullah'a, Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar. Orada çok ciddi bir ticari merkez oluşuyor ve bu etraftaki pek çok zalim ve zorba iştahını kabartıyor. Ebrehe'de bunlardan bir tanesi... Ebrehe insanların oraya ilgisini, alakasını kıskandığı için oraya bir katedral yaptı ve insanların hem ticari anlamda, hem de ilgi ve iltifat anlamında bütün insanları Yemen'e çekmek istedi fakat bunda başarılı olamadı. Başarılı olamayınca bir tuzak kurdu Ebrehe ve o tuzakla Kabe'yi, Allah'ın evini tamamen yok etmeyi, yıkmayı ve o bölgeyi yerle bir etmeyi hedefledi... Devamı videoda... Ramazan güzeldir, Beraber güzelleşelim...