MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

5 Video Bulunuyor

‘Sonsuzluk Kervanı’ programı MyMecra'da başlıyor!

 • Muhammed Baba Semâsî Hazretleri - B05 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Muhammed Baba Semâsî Hazretleri - B05 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Özbekistan’da türbesi bulunan alimlerin daha önce hiç ele alınmayan yönlerini Serdar Tuncer soracak, Bilal Kemikli, Şemsettin Bektaşoğlu ve Hür Mahmut Yücer bu programda anlatacak. Yeni bölümde Ser Silsile-i Muhammed Baba Semâsî Hazretleri (k.s) makamının başında konuşuldu. Sonsuzluk Kervanı'nın yeni bölümünde Serdar Tuncer şunları söyledi; "O yüz tevhid kaleminden bir satır, O yüz ki göz değince Allah'ı hatırlatır" Allah dostu kimdir sualinin cevabını böyle vermişler... Yüzü görülünce Allah-u Teala'nın hatırlandığı kişi Allah dostudur. Sadece yüzü görmekle değil, vefatından asırlar sonra gelip, kabr-i şerifinde durup üç ihlas bir fatiha okuduğunuzda, bir boyun büküp niyaz ettiğinizde size kalbinizi hatırlatan kişi Allah'ın dostudur. Muhammed Baba Semâsî'nin (k.s) huzurlarındayız... Aldığı Altun Silsile'nin mukaddes emanetini, Hâce Ali Râmîtenî Hazretlerinden aldığı bu emaneti Seyyid Emîr Külâl'e devredecek olan zat-ı şerifin kabr-i şerifinin hemen önünde... Şimdi, beraber hocalarımızın yanına geçelim ve Muhammed Baba Semâsî Hazretlerinin kim olduğunu, ne gibi nasihatlarda bulunduğunu, ne gibi hizmetler ettiğini, bütün bunları etraflı bir şekilde konuşalım... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hâce Ali Râmîtenî Hazretleri - B04 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Hâce Ali Râmîtenî Hazretleri - B04 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Özbekistan’da türbesi bulunan alimlerin daha önce hiç ele alınmayan yönlerini Serdar Tuncer soracak, Bilal Kemikli, Necdet Tosun ve Şemsettin Bektaşoğlu bu programda anlatacak. Yeni bölümde Ser Silsile-i Hâce Ali Râmîtenî Hazretleri (k.s) makamının başında konuşuldu. Sonsuzluk Kervanı'nın yeni bölümünde Serdar Tuncer başlıca şunları söyledi; Serdar Tuncer: Sonsuzluk Kervanı'nın yeni bir nur halkasının makamından sizlere sesleniyoruz. Hâce Ali Râmîtenî (k.s), onun makamındayız... Buhara'da, bu civarda 12 Nakşibendi Piri medfun daha evvel belki bahsettik... Bu zatların 1 ya da 2'sini görmeniz için bir ülkeye gitmeniz gerekiyor ama 12'si burada medfun fakat bizde gelince öğreniyoruz ki Hâce Ali Râmîtenî Hazretlerininki kabir değil makam. Aradaki fark nedir diye diye kıymetli hocama birazdan sual edeceğim. Bilal Kemikli hocam her zaman olduğu gibi bizimle, bu içinde bulunduğumuz külliyenin imamı Babür hocam bizimle beraber olacak ve Enver kardeşim Özbekistan Turizm Bakanlığı'ndan tercüme için bizimle... Hâce Ali Râmîtenî Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini konuşacağımız bölümde fark edeceksiniz onun bir külahı geçecek Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden (k.s) bahsettiğimiz bölümün içinde... O külahın sahibi, Silsiletü'z Zeheb'in kol başlarından, nur halkalarından birisi Hâce Ali Râmîtenî Hazretlerinin makamındayız... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hâce Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri - B03 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Hâce Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri - B03 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Özbekistan’da türbesi bulunan alimlerin daha önce hiç ele alınmayan yönlerini Serdar Tuncer soracak, Bilal Kemikli, Necdet Tosun ve Şemsettin Bektaşoğlu bu programda anlatacak. Yeni bölümde Ser Silsile-i Hâce Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri (k.s) türbesinin başında konuşuldu. Sonsuzluk Kervanı'nın yeni bölümünde Serdar Tuncer başlıca şunları söyledi; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sonsuzluk Kervanı'nın bu durağında yine Nakşibendi pirlerinden, Silsiletü'z Zeheb'in ulularından bir büyük zatın huzurundayız. Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri... Altun Silsile'yi kıymetli kılan, diğer bütün tariklerde olduğu gibi onun istifadeye açık olmasına en büyük sebep olan şey emanetin birinden alınıp diğerine, birinden alınıp diğerine devredilerek, deveran ederek günümüze kadar ulaşıyor olması malum. Resulü Ekrem Efendimizin (s.a.v) Sevr mağarasında Ebubekir Efendimize (r.a) vermiş olduğu emanet kesiksiz ondan ona, ondan ona aktarılarak bir zincirin halkaları gibi düşünün, bir tek boşluk olmaksızın bugüne kadar geliyorsa o zaman bugünki bu silsilenin ucunda duran zatın tasarrufu, feyzi, nispeti, etkisi, etki alanı ona göre değer kazanıyor... Şöyle düşünelim; Yusuf Hemedânî Hazretlerinden emaneti alan dört zattan birisi olan Abdülhâlik Gucdüvânî Hazretleri emaneti aldığında o zaman kadar mesela Beyazıd-ı Bestami Hazretlerine nispetle Bistâmiye yada Tayfuriye diye anılan tarik Abdülhalik Gucdüvânî Hazretleriyle beraber Hâcegâniye olarak anılmaya devam edecektir. Emaneti alan Abdülhâlik Gucdüvânî Hazretleri Hâce Ârif Rîvgerî Hazretlerine teslim edecek, Hâce Ârif Rîvgerî Hazretleri de hemen huzurunda bulunduğumuz Hâce Mahmud Encîrfağnevî Hazretlerine teslim edecektir... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hâce Ârif Rîvgerî Hazretleri - B02 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Hâce Ârif Rîvgerî Hazretleri - B02 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Özbekistan’da türbesi bulunan alimlerin daha önce hiç ele alınmayan yönlerini Serdar Tuncer soracak, Bilal Kemikli, Necdet Tosun ve Şemsettin Bektaşoğlu bu programda anlatacak... Yeni bölümde Ser Silsile-i Hacegân'dan Ârif Rîvgerî Hazretleri'nin (k.s) türbesinde hayatı ve ilmi yönleri anlatıldı. Sonsuzluk Kervanı'nın yeni bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. Sonsuzluk Kervanı yolculuğumuzun ikinci durağında Mah-ı Tâbân Hace Ârif Rîvgerî'nin (k.s) huzurundayız. Kabr-i şeriflerinin hemen başındayız. Yanımda kıymetli ismler var. Bilal Kemikli hocam bizimle ve buranın imamı Mircan hocamız bizimle ve Enver kardeşim her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Soğukça bir Buhara gündüzündeyiz. Bu zatların huzurunda edebe mugayir olmasın diye insan üşüdüğünü bile ifade etmekten müteeddip oluyor ama bi de rasyonalite var. Soğukça bir günde buradayız... Hocam sizinle başlayalım Hace Ârif Rîvgerî (k.s) hakkında neler biliyoruz, neler söylüyor bize kaynaklar? Bilal Kemikli: Hace Ârif Rîvgerî, Hacegân yolunun ikinci durağı, ikinci önemli ismi. Burada doğmuş ve burada rahmet-i rahmana kavuşmuştur... Şemsettin Bektaşoğlu: Buhara'ya 30 km uzaklıktaki Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok. Vefatı ise hicri 715 - miladi 1315 senesine karşılık geliyor fakat uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Yani ne kadar uzun ömürlü biliyor musunuz? Takriben 560'da doğduğu söyleniyor, kati değil. 715... 155 sene. Allah-u Teala ona öyle bereketli uzun bir ömür vermiş. E tabi alim olup, ameli salih işleyip ümmete de faydalı olunca Allah-u Teala onun da ömrüne bereket katmış. Peygamber Aleyhisselamın ümmetine merhamet etmiş, onu böyle bu dünyada uzun süre vazifede istihdam etmiş... Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Abdülhâlik Gücdüvânî Hazretleri - B01 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  Abdülhâlik Gücdüvânî Hazretleri - B01 - Sonsuzluk Kervanı | MyMecra

  ‘Sonsuzluk Kervanı’ programı MyMecra'da başlıyor! Özbekistan’da türbesi bulunan alimleri daha önce hiç ele alınmayan yönleriyle Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Serdar Tuncer bu programda anlatacak. İlk bölümde Ser Silsile-i Hacegân'dan Abdülhâlik Gucdüvânî Hazretleri'nin (k.s) türbesinde hayatı ve ilmi yönleri anlatıldı. Sonsuzluk Kervanı'nın ilk bölümünde başlıca şunlar konuşuldu; Serdar Tuncer: Efendim merhabalar. MyMecra'da sizleri yepyeni, inşallah istifadeli olacağını umut ettiğimiz güzel bir programla selamlıyoruz. Sonsuzluk Kervanı... Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programın ismi Necip Fazıl Kısakürek'in Sonsuzluk Kervanı isimli şiirinden mülhem... Biz bu program boyunca Nakşıbendi silsilesinin daha doğrusu Hacegânîye ve Şah-ı Nakşıbend Efendimiz'den sonraki zatları da içine alacak şekilde Altun Silsile, Silsiletü'l Zehep dediğimiz silsilenin Özbekistan'da medfun bulunan ulularını sizlerle beraber ziyaret etme gayretine düşeceğiz. Bizzat onların mekanlarına varacağız, Merkad-i Şerif'lerinin başından birer Fatiha okuyacağız, kimler olduklarını, emaneti kimden aldıklarını, kime devrettiklerini hasbihal edeceğiz. Bu arada yazdıkları eserler varsa, hayatlarından bilgiler varsa, nasihatleri varsa onları da hem kendimize hem sizlere hatırlama ve hatırlatma gayretine düşeceğiz inşallah. Şu anda yolculuğumuzu başlattığımız yer Buhara'ya 40 km kadar mesafedeki Gucdüvan kasabası... Gucdüvan dediğim anda nerede olduğumuz ehli tarafından fark ediliyordur... Ser Silsile-i Hacegân Abdülhâlik Gucdüvânî'nin (k.s) Merkad-i Şerif'lerinin olduğu alandayız. Hemen şöyle arka tarafta minarenin bana göre sağına baktığınız vakit orada açıkta türbesi var mübareğin. Rivayeti gereği üstüne bir türbe yapılmasın, kapatılmasın demiş. Benim mezarım mütevazı açıkta bir yer olsun. O söz tutulmuş... Devamı videoda...